Māori Sports Umpire/Referee

“Te Aratiatia”

Trophie-Referee

Overcoming all odds as Tāne did with his elder brother Whiro, to ascend the heavens by way of Te Toi Huarewa and Te Aratiatia; to acquire “Ngā Kete o te Wananga” and the sacred stones of education.

Therefore Te Aratiatia denotes the extremely unique battles that Umpires and referees have to tolerate with players in a chosen sport. They have to be vigilant within the decisions they make and passionate in the way they deliver those decisions.

māori sports awards nomination form

Nā runga I te kaha pērā ia Tāne ki te aukati I tōna taina ā Whiro kia kake ki ngā rangi mā te Toi Huarewa me Te Aratiatia; ki te rapu I “Ngā Kete o te Wānanga” me ngā kōhatu tapu o te mātauranga.
Nō reira ko Te Aratiatia te tohu nui mō ngā Kaiwawao me ngā Rewherī e nanao arearetia nei e ngā kai-tākaro o ia hākinakina. Kia pūmau tonu rātau ki ā rātau ture me te whakatakoto I aua ture.