Senior Māori Sportsman

“Te Tama-ā-Tanenuiārangi”

Trophie-SeniorMan

Tāne, the greatest son of Ranginui and Papatuanuku. Tane the bringer of daylight, the fountain of life to all living things, Tane the beginning, Tane the source of knowledge, Tane who discovered Te Ira Tangata and created the ongoing generations of mankind. It was Tane also who committed the first sin and right until this time has caused the imbalance between man and woman.

The greatest sportsman has to be called the Son of Tane, it is that person who manifests excellence in the male being.

māori sports awards nomination form

Tāne, koia te tama-toa a Ranginui rāua ko Papatūānuku. Nāna I homai te ao mārama, te kai whakaora o ngā mea katoa, Tāne te tīmatanga, Tāne te pū o te mātauranga, Tāne rapu I te Ira Tangata me ōna hekenga whakapapa. Nā Tāne hoki te hara tuatahi e mau tonu nei te tau wehe o ngā tāne me ngā wāhine.

He tika tonu kia ingoatia te toa o ngā tāne ki te Tama-ā-Tanenuiārangi, koia hoki kei te whakaniko I te toa o te Ira-tāne.